CFD ANALİZLERİ

CFD Analiz

Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (CFD),kompleks akış problemlerinin çözümlendiği,ürünün performansının bilgisayar ortamında test edildiği bilgisayar tabanlı sonlu elemanlar yöntemidir. CFD analizi sonucuyla; Basınç,hız ve sıcaklık değişimleri, Isı transferi, Tek ve çok fazlı akış, Kararlı rejim veya zamana…

Read More

Cfd Analizleri

Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (CFD) CFD Analiz , kompleks akış problemlerinin çözümlendiği,ürünün performansının bilgisayar ortamında test edildiği bilgisayar tabanlı sonlu elemanlar yöntemidir. CFD analiz sonucuyla; Basınç,hız ve sıcaklık değişimleri, Isı transferi, Tek ve çok fazlı akış, Kararlı…