ANSYS

CFD Analiz

Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (CFD),kompleks akış problemlerinin çözümlendiği,ürünün performansının bilgisayar ortamında test edildiği bilgisayar tabanlı sonlu elemanlar yöntemidir. CFD analizi sonucuyla; Basınç,hız ve sıcaklık değişimleri, Isı transferi, Tek ve çok fazlı akış, Kararlı rejim veya zamana…

Read More