ANSYS FLUENT

Ansys Fluent

Ansys Fluent yazılımı geniş fiziksel modelleme yeteneğine sahip olup akış, türbülans, ısı transferi hesaplarının yanı sıra uçak kanadı üzerinden olan akıştan bir endüstriyel fırın içerisindeki yanmaya, kabarcık kolonlarından petrol kulelerine, kan akışından yarı iletken üretimine,…

Read More