ANSYS AUTODYN

Ansys Autodyn

CFD Analiz, Ansys Autodyn yazılım ürününün satış bayisidir. Ansys Autodyn programı ile katı, sıvı, gaz ve bunların etkileşimlerini içeren karmaşık non-lineer dinamikler için geliştirilmiş ekspilsit analiz yazılımıdır. Yüksek hızlı çarpışma, patlama gibi fiziksel olayların simülasyonunda…

Read More