BİLİG YENİLEŞİM LTD. ŞTİ.

İstanbul Teknoloji Geliştirme Bölgesinde faaliyet göstermektedir. Bilgi üretme ve bilgiyi teknolojiye dönüştürme temel misyonlu firmamız;

 1. Yenileşim (İnovasyon), araştırma-geliştirme faaliyetleri,
 2. Yenileşim, Ar-Ge ve Ür-Ge metotları ile teknolojik bilgi üretimi, üründe ve süreçlerde yenilik yapılması, ürün kalitesi ve standartlarının yükseltilmesi, verimliliğin arttırılması, üretim maliyetlerinin düşürülmesini, teknolojik bilgilerin ticarileştirilmesinin sağlayacak faaliyetler,
 3. Makine, ekipman, cihaz, sistem, ürün projelendirilmesinin, üretilmesini, teknik hesaplarının yapılmasın, ilgili bütün nümerik simülasyonları,
 4. Temel bilimlerde, fen bilimlerinde, mühendislik alanlarında proje, danışmanlık ve eğitim hizmetleri,
 5. Firmaların Ar-Ge ve Ür-Ge çalışmalarına yönelik ilgili mevzuat ve teknik detayda danışmanlık ve gözetim faaliyetleri,
 6. Deney ve test cihazlarının üretimi, tasarımı, testlerini, kalibrasyonlarını, kurulumlarını, eğitimlerini,
 7. Teknik ve mesleki eğitimleri,

İlgili alanlarda faaliyete başlamıştır. Firma sitemizi ziyaret ederek hizmetlerimiz hakkında bilgi alabilirsiniz.

www.biligyenilesim.com


CFD ANALİZ

CFD Analiz Mühendislik Tasarım Ofisi olarak mevcut ürünlerinizi veya ürün fikirlerinizin son teknoloji CAD (Bilgisayar Destekli Tasarım) yazılımları ile 3D modellerini hazırlamaktayız. Ayrıca ürünün animasyonu, montaj demontaj animasyonları, kinematik analizleri ve imalat resimleride hazırlanmaktadır.

Özet ile ürün fikirlerinizin veya hali hazırda üretmiş olduğunuz ürünlerin 3D modellenmesi ve ISO standartlarına göre imalat resimlerinin hazırlanması hizmeti vermekteyiz. Ayrıca Mühendislik Tasarım Ofisiürününüzün mukavemet, akış, enerji ve elektriksel hesapları gerek analitik olarak gerekse nümerik programlarla (Ansys Workbench gibi) yapılmaktadır. Yani ürün fikrinizin somut ürün haline dönüşmesi sürecinin tamamımı profesyonel ekibimiz ile yapmaktayız. Bu süreçte gizlilik ve telif hakları ilkelerimiz doğrultusunda bilgileriniz ve projeleriniz üçüncü şahıs veya firmalar ile kesinlikle paylaşılmaz.

Tasarım Ofisimiz üniversite işbirliği çerçevesinde kurulmuş olup alanında uzman, tanınmış Öğretim Üyelerinden destek alınmaktadır.

Mühendislik Tasarım ofisi olarak ürün fikrinizi bilimsel, teknolojik, ergonomik ve maliyet esaslarına göre somut ürün haline dönüştürmekteyiz.

 • 3D Modelleme
 • İmalat ve Montaj Resimlerinin Hazırlanması
 • Animasyon ve Hareket Videolarının Hazırlanması
 • Görselleştirme (Render) İşlemleri
 • Katalog Hazırlama

konularında profesyonel proje ve danışmanlık hizmeti alabilirsiniz.


FE ANALİZLERİ

Sonlu Elemanlar Analizi özellikle karmaşık, kompleks sistemlerin yük altında davranışlarının üretilmeden, gerçek ortamda çalışmadan önce tahmin edilmesinde, gereken düzeltmelerin yapılmasına olanak sağlayan bir yöntemdir. Bu alanda en çok kullanılan program Ansys Workbench yazılımıdır. Ansys Workbench yardımıyla yapısal analizler, zamana bağlı yapısal analizler, non-linear analizler, yorulma analizleri, burkulma analizleri, termal analizler, akış analizleri, elektrik analizleri gibi ürün geliştirme sürecinde gereken bütün analiz tipleri çözümlenebilir.

Mühendislik tasarım ve analiz konularında tecrübeli ve profesyonel firma olarak uzman ekibimiz ile ürünlerinizin gerçek ortamda çalışma şekline göre modellemesini yapıp gereken bütün analiz tiplerini uygulayarak yapısal, akış ve elektriksel olarak incelenmektedir.

 • Ansys Statik Analiz – StaticStructural Analysis (Statik Yapısal Analiz, Mukavemet)
 • Ansys Cfd Analizi ( Computational Fluid Dynamics) Analysis
 • Ansys Akış Analizleri
 • Ansys Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği Analizleri
 • Ansys Transient Structual Analysis (Zaman bağlı, hareketli sistemlerin analizi)
 • Ansys Linear Bucling (Burkulma)
 • Ansys Explicit Dynamics (Plastik Deformasyon)
 • Ansys Thermal Analysis (Termal Analiz)
 • Ansys Transient Thermal Analysis (Zamana bağlı termal analiz)
 • Ansys Elektromanyetik Analiz
 • Ansys Vibration (Vibrasyon) Titreşim Analizi

Cfd Analiz firmamız lisanslı Ansys yazılımına sahiptir. Analizleriniz Ansys sonlu elemanlar analizi yazılımı ile yapılmaktadır.

 


AKADEMİK EĞİTİM

Sonlu Elemanlar Analizi (FEA), gerilme analizi, ısı transferi, akış ve diğer tipteki mühendislik problemlerinin çözümünde kullanılan bilgisayar tabanlı bir sayısal yöntemdir. Özellikle son yıllarda gelişen ve karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde önemli rol oynayan bir metoddur. Ülkemizde ürün geliştirme ve AR-GE kavramlarının gelişmesi sonucunda farkındalık oluşmuştur ve her geçen gün FEM kullanımı artmaktadır. Bu alanda en çok kullanılan yazılım ise Asys Workbench dir.

Mühendislik tasarım analiz ofisi olarak bu alanda firma çalışanlarının bilgisini arttırmak, temelden öğrenmek ve proje tabanlı çalıştırmak isteyenlere yönelik eğitim ve danışmanlık hizmeti verilmektedir. Firmamızda grup eğitimleri yoktur. Kurumsal eğitimler verilmektedir. Eğitim süresi istenilen analiz tipine göre değişmektedir ve günlük haftalık eğitimler verilmektedir.

Ansys Workbench Kursu Eğitim İçeriği:

 • Sonlu Elemanlar Yöntemi
 • Mukavemet Temel Bilgileri
 • Malzeme Seçimi
 • Geometri işlemleri
 • Mesh İşlemleri
 • Static Structural Analysis (Statik Yapısal Analiz)
 • Yorulma Analizi
 • Transient Structural Analysis (Dinamik yapısal analizler)
 • Steady-State and Transient Thermal Analysis (Termal Analizler)
 • Thermal Gerilme Analizleri
 • Explicit Dynamics Analysis (Plastik Deformasyon Analizleri)
 • Buckling Analysis (Burkulma Analizi)
 • Modal Analysis (Modal Analiz)
 • Parametrik çalışma ve Optimizasyon
 • Electric Analysis (Elektirk Analiz)
 • Thermal-Electric Analysis

Eğitimlerimiz firmanızda veya üniversitenizde kurumsal eğitimler şeklide olmaktadır. Eğitimlerimizde firmanızın çalışma alanı ile ilgili problemlere de çözüm getirmekte ve eğitim müfredatını ona göre düzenlemekteyiz. Eğitimleri Marmara Üniversitesi, Makine Mühendisliği (İngilizce) bölümü doktoralı eğitmenimiz tarafından verilmektedir. Kurumsal Ansys Workbench eğitimleri Türkiye geneli, firmanızda veya üniversitenizde olabilmektedir.